ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πυράντοχες υαλόθυρες και πυράντοχα υαλοστάσια που ταυτόχρονα συνδυάζουν πυροπροστασία και αισθητική.

Οι γυάλινες πόρτες πυρασφαλείας συνοδεύονται από πιστοποιητικά πυροπροστασίας για το προφίλ και το πυράντοχο υαλοστάσιο.

Είναι εξοπλισμένες με αξεσουάρ, όπως μηχανισμούς επαναφοράς απλούς ή συρόμενους, πόμολα, μπάρες πανικού, μηχανισμούς προτεραιότητας για τις δίφυλλες, ηλεκτρομαγνήτες τοίχου ή δαπέδου, αφαλούς κ.α.

Τα πλαίσια κατασκευάζονται σε διάφορα χρώματα ral και οι πόρτες αυτές διατίθενται σε όλες τις κατηγορίες κλάσης πυραντίστασης E και EI. Μπορούν να είναι μονόφυλλες, δίφυλλες και να έχουν πυράντοχα υαλοστάσια περιμετρικά (πλευρικά σταθερά ή φεγγίτες).

H τοποθέτηση των υαλόθυρων πυρασφαλείας και των πυράντοχων υαλοστασίων γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΥΑΛΟΘΥΡΩΝ – ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ

  • Πλαίσια σταθερών υαλόθυρων κατασκευασμένα από γαλβανισμένα πυράντοχα χαλύβδινα τετράγωνα προφίλ με ή χωρίς θερμική μόνωση, διαφόρων διατομών ως ακολούθως:
  • Φέρουν ειδική πατούρα για ελαστικό παρένθεμα.
  • Επιδέχονται κουμπωτά πηχάκια για την ενσωμάτωση των υαλοπινάκων και προβλέπεται διάκενο 10mm, για την δυνατότητα θερμικής διαστολής.
  • Πυράντοχα Διαφανή Κρύσταλλα  Pilkington, Schott Pyran, Saint Cobain, Pyroguard κ.α.
  • Όλες οι γυάλινες πόρτες πυρασφαλείας συνοδεύονται από πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής σύμφωνα με τα standard αναφοράς UNI 9723EN 1634-1EN 1364 και πιστοποιούνται αναλόγως το μοντέλο για E 30E 60E 90E 120 και EI 30EI 60EI 90EI 120 όταν υπάρχει και θερμική μόνωση.
  • Οι υαλόθυρες έχουνε τεσταριστεί σε πιστοποιημένα εργαστήρια που εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, με αποτέλεσμα να μπορούν να πουληθούν τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό.
  • Περιμετρικά των προφίλ, τοποθετείται θερμοδιογκούμενη ταινία ορυκτής βάσης.
  • Standard βαφές σε RAL 1013, 3000, 5010, 6005 7035, 8017, 9005, 9006, 9010 και οποιοδήποτε RAL κατόπιν παραγγελίας.
  • Δύο είναι τα κριτήρια που καθορίζουν την πυραντίσταση. Το E είναι η στεγανότητα της πόρτας, δηλαδή η ικανότητα να μην επιτρέπει την είσοδο ή την παραγωγή καπνού και φλόγας (Hold Against Hot Gases And Flames) και το I είναι η δυνατότητα θερμικής μόνωσης (Heat Insulation Capacity), δηλαδή η ικανότητα μείωσης διάδοσης της θερμότητας.

Δείτε αντίστοιχα στον τομέα της πυρασφάλειας τις πόρτες πυρασφάλειας μας και επίσης τις πόρτες ασφαλείας με πυρασφάλεια.

   

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Μενού
Shares
Call Now Button