ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ

ΚΥΛΙΝΔΡΟ (ΑΦΑΛΟ)

Σχετικά με την αντιγραφή – αναπαραγωγή κλειδιών σε κλειδαριές ασφαλείας κυλίνδρου (αφαλού) που διαθέτουν οι σύγχρονες πόρτες ασφαλείας υπάρχουν 4 κατηγορίες αφαλών, δηλαδή κλειδιών.

Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που τα κλειδιά των κυλίνδρων αντιγράφονται μόνο στο εξωτερικό με την διαδικασία που ορίζει η αντίστοιχη κατασκευάστρια εταιρεία (π.χ. στέλνοντας την κάρτα ιδιοκτησίας). Αν έχουμε τέτοιας κατηγορίας αφαλό θα περιμένουμε τουλάχιστον ένα μήνα για να μας έρθει το extra κλειδί. Αυτό ισχύει για αφαλούς όπως ο ISEO R90CISA RS3MAUER NW(με την κάρτα κατόχου μόνο στο εξωτερικό ή με κάρτα και κλειδί στον αντιπρόσωπο)MAUER NW4 (με την κάρτα κατόχου μόνο στο εξωτερικό ή με κάρτα και κλειδί στον αντιπρόσωπο), AGB SCUDO DCKEVVA MCS KEY και άλλους.

Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή όπου τα κλειδιά των αφαλών αναπαράγονται μόνο στον αντιπρόσωπο – εισαγωγέα με την επίδειξη της κάρτας ιδιοκτησίας ή/και το κλειδί. Για κάποιους το να μπορεί να βγει το κλειδί εντός Ελλάδος είναι κριτήριο για την αγορά κυλίνδρου, καθώς θέλουν να είναι πιο ευέλικτοι στην αναπαραγωγή κλειδιών. Τέτοιοι κύλινδροι ασφαλείας είναι ο ISEO R50MAGNUM SUPERIORTILANCO T8000CISA AP4SCISA AP3SEVVA EPSEVVA ICS KEYEVVA 3KS PLUSWINKHAUS RPE κ.α.

Η τρίτη κατηγορία είναι εκείνη στην οποία τα extra κλειδιά δημιουργούνται στον αντιπρόσωπο με την κάρτα κατόχου ή/και το κλειδί, αλλά επίσης και σε εξουσιοδοτημένους ή επίσημους συνεργάτες ή solution partners του εκάστοτε αντιπροσώπου που διαθέτουν το συγκεκριμένο μηχάνημα κοπής και τα αυθεντικά άκοπα κλειδιά. Τέτοιοι κύλινδροι ασφαλείας είναι ο MT5+ της MULTLOCK (τα κλειδιά του οποίου βγαίνουν μόνο σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα που διαθέτουν το μηχάνημα MUL-T-LOCK KC5), το MULTLOCK INTERACTIVE PLUS, το ISEO R7, το DIERRE NEW POWER (ο αφαλός Dierre new power έχει 2 κατηγορίες αναλόγως τον τύπο. Η μια κατηγορία κλειδιών αντιγράφεται στην Ελλάδα, ενώ η άλλη μόνο στο εξωτερικό) κ.α.

Η τέταρτη κατηγορία είναι αυτή κατά την οποία τα extra κλειδιά κατασκευάζονται στον αντιπρόσωπο, στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα αλλά και σε πολλούς κλειθροποιούς. Τέτοιοι αφαλοί (κλειδιά) είναι ο ISEO R6SECUREMME K2, DE LOME, MUL-T-LOCK 7X7, Cisa astral και άλλοι. Τα αντίγραφα των κλειδιών αυτών, μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα σε όλες τις μηχανές τύπου Matrix.

Σημείωση 1:

Το να λέμε ότι αυτό το κλειδί αντιγράφεται μόνο στο εξωτερικό ή μόνο στον αντιπρόσωπο δεν είναι δεσμευτικό. Ισχύει την συγκεκριμένη περίοδο που το λέμε και δεν σημαίνει ότι θα ισχύει και στο μέλλον, καθώς κάποιος κλειθροποιός μπορεί να συνεργαστεί με τον αντιπρόσωπο, να προμηθευτεί την αντίστοιχη μηχανή κοπής και τα άκοπα κλειδιά και να αρχίσει να το κατασκευάζει και αυτός.

Σημείωση 2:

Η ελεγχόμενη αντιγραφή ή μη αντιγραφή ενός κλειδιού δεν αφορά απαραίτητα την αξιοπιστία της κλειδαριάς και κατά συνέπεια της πόρτας ασφαλείας. Για παράδειγμα υπάρχουν πολύ ακριβά και πολύπλοκα κλειδιά που διαθέτουν όλα τα συστήματα ασφαλείας (11 σειρές μπίλιες και άνω, anti-picking, anti-bumping, anti-snapping, anti-drilling κ.α.) και αναπαράγονται στον αντιπρόσωπο ή σε κάποιους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το κλειδί που κατασκευάζεται μόνον στο εξωτερικό είναι καλύτερο από εκείνο το κλειδί που βγαίνει στον αντιπρόσωπο και σε συνεργαζόμενα καταστήματα. Σίγουρα πάντως ένας ένοικος ο οποίος δεν προσέχει το κλειδί του και το δίνει σε φίλους, συγγενείς, υπηρετικό προσωπικό, θα πρέπει να προχωρήσει στην αγορά ενός δύσκολα αντιγραφόμενου κλειδιού.

Μενού
Shares
Call Now Button